Referenties

-Training coachvaardigheden/ gesprekstechnieken -docenten Plus-klassen, schooljaar 2015/2016-

“Els Hijlkema heeft een aantal keren een training verzorgd voor docenten van plus-klassen op het gebied van communicatie.

De deelnemers aan de cursus hebben een frisse kijk gekregen op de manier waarop zij betere gesprekken kunnen voeren met leerlingen. Door middel van korte trainings-sessies blijkt Els in staat te zijn om de deelnemers bewust te maken van de vele valkuilen die effectieve communicatie in de weg staan. We zijn erg tevreden over de wijze waarop zij de cursisten weet te enthousiasmeren.”

(Plus-klas coördinator van een locatie van Etty Hillesum lyceum in Deventer)

“Zo’n training gun je elke docent!”

( locatiedirecteur van Etty Hillesum lyceum in Deventer)

 

– Coachen van docenten –

Zonder erg doorliep ik een traject waarin ik veel leerde van en over mezelf. Op een inspirerende manier kon ik actief aan de slag met praktische toepassingen die bleken te werken. Els gaf me suggesties waarmee ik aan de slag kon, zelfs met mijn meer dan dertig jaar onderwijservaring! Door in te haken en terug te koppelen kwam alles aan bod en zo werd het plaatje compleet. Dingen die ik dacht te weten, kwamen nu pas echt binnen, daalden werkelijk in – ik ben 50+ nota bene. Els stelt de goede vragen, waarmee ik aan het denken werd gezet. Ik ben haar erg dankbaar. Niet dat ik er al ben – veranderen kost tijd – maar ik weet nu eindelijk hoe ik verder kan en ben vol vertrouwen.” 

( docent , schooljaar 2016/2017) 

– Binnen eigen praktijk-

Els kan ik zeker te weten aanbevelen als coach. Ze heeft het vermogen om snel een karakter te doorgronden en om bewustwording te creëren van patronen, die mogelijk verbeterd kunnen worden. In mijn geval specifiek de voordelen benutten wat betreft beelddenken en hoogsensitief zijn, balans houden, grensbepaling en de omgang met ongeduld.

man, 31 jaar, 2018/2019)

 

Blog