onderwijs: coachen, workshops, training

Coach & CouncELS biedt trainingen/ workshops/ coachtrajecten voor zowel onderwijzend personeel als voor leerlingen (Voortgezet Onderwijs).

De inhoud van de trainingen wordt altijd in overleg samengesteld.

Docenten/ teamleiders

– Kortdurend coachtraject bij dreiging uitvallen (verzuimpreventie) of niet optimaal functioneren van een docent ( coachsessies, lesbezoek, videocoaching, simultaan-coachen via oortjes) 

– Training gesprekstechnieken/ gesprekken voeren mbt gesprekken met leerlingen voor mentoren en/of docenten

– Workshop/ korte training “reflectief lesgeven

– Training “hoe begeleid ik onderpresteerders?”– Training “hoe coach/ begeleid ik leerlingen met slechte ontwikkelde executieve functies?

 – Korte training zelfreflectie voor zowel docent als klas bij een verstoorde relatie                                                                                

 – training/ workshop “ik leer anders/ beelddenken  Voor docenten VO  (aanpassen didactiek en herkennen beelddenken bij leerlingen)

** NIEUW!  **

  -training/ workshop “Procesmatige feedback binnen het VO”      

( didactisch coachen van leerlingen in combinatie met gesprekstechnieken )

Leerlingen

– Training “onderpresteerders” ( vanuit verzet naar eigen kracht!)
                                           

 – Coachtraject m.b.t. slechte of niet volledig ontwikkelde executieve functies                                                

  – Coachuren voor VO leerlingen leren-leren/ beelddenken

docenten en/of leerlingen (Voortgezet Onderwijs)

Workshop/ coachtraject (h)erkenning hoogsensitiviteit bij leerlingen en/of docenten

meer info hoogsensitiviteit

Workshop/ coachtraject (h)erkenning beelddenken voor docenten en/of leerlingen

meer info beelddenken