hoogsensitiviteit/ hsp/ hooggevoeligheid

Hoogsensitiviteit ( ook wel hooggevoeligheid genoemd) is een karaktereigenschap, waarbij alle prikkels in het dagelijks leven ongefilterd binnenkomen. Kenmerkend daarnaast is een intense, diepe verwerking vanalle indrukken, gebeurtenissen, gevoel, geluid. Dat kan betekenen dat iemand overprikkeld raakt en daarbij gedrag vertoont dat voor zichzelf of voor de omgeving lastig kan zijn. 20% van de bevolking is hoogsensitief. Daarbij is geen enkel hsp’er ( hoogsensitief persoon) gelijk.

hsp 1

Doordat veel symptomen , nà overprikkeling, sterk lijken op symptomen bij iemand die adhd of stoornis in het autistisch spectrum heeft, is er een risico dat er op een verkeerde manier naar iemand gekeken wordt.

Kenmerken van een hoogsensitief persoon ( hsp) kunnen zijn:

– intuïtief
– neemt erg genuanceerd waar
– kan zich erg goed inleven in anderen
– voelt sfeer/ stemming aan
– heeft moeite met etiketten of labels in kleding, of van ‘kriebel’stof
– kan ouder overkomen dan hij is
– ‘leest’ tussen de regels door
– kan boos/driftig zijn
– lijkt vaak verlegen
– is vaak moe ( vol in het hoofd)
– heeft veel behoefte aan alleen zijn
– heeft een rijke innerlijke belevingswereld
– kan slecht tegen harde geluiden
– presteert slechter als ze geobserveerd worden
– is vaak faalangstig

Coach & CouncELS richt zich in eerste instantie op herkenning, waarna erkenning vanuit de client belangrijk is om daarna op zoek te gaan naar handvatten om in het dagelijkse leven minder ontregeld te raken door deze mooie eigenschap, dat vaak door het ontbreken van de kennis als een last ervaren wordt.

De workshops en coachtrajecten zijn er voor zowel leerlingen, docenten, ouders en particulieren.