beelddenken/ ik leer anders

ik leer anders

ik leer anders

Beelddenken is een andere manier van denken. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen, zoals de meeste mensen. Beelddenken is een visuele manier van informatie verwerken, waarbij met alle zintuigen informatie verwerkt wordt.

Omdat het meeste onderwijs gebaseerd is op een talige manier van informatie verwerken, is er een groep leerlingen ( 5-10%) die, ondanks een normaal intelligentieniveau behorend bij het type onderwijs waar ze op zitten, niet tot zijn recht komt.

Problemen waar beelddenkers tegenaan kunnen lopen:

– ze weten vaak niet waar(mee) ze moeten beginnen.
– details zijn voor hun minder van belang, waardoor ze veel informatie missen.
– luisteren is lastig; dit is echter geen onwil,maar onmacht.
– ze hebben vaak moeite met het vinden van de juiste woorden.
– Ze hebben moeite met abstracte begrippen.
– ze komen dromerig of ongeïnteresseerd over.
– ze hebben moeite met ordening in tijd en ruimte.
– ze hebben moeite met automatiseren.
– ze doen niets tot weinig als ze niet het nut ervan zien.
– vaak hebben ze een (lichte) vorm van dyslexie; door hun driedimensionale manier van denken en kijken.

Vaak betekent dit dat een leerling, ondanks zijn harde leren, niet optimaal kan presteren.
Door (h)erkenning en het leren hanteren van handvatten, komt een leerling vaak tot betere resultaten en zit hij beter in zijn vel.
Zowel workshops als trainingen en coachtrajecten behoren tot de mogelijkheden.

Veel leerlingen blijken daarnaast ook een disharmonisch intelligentieprofiel te hebben, waardoor ze het risico lopen naar een andere schooltype gestuurd te worden.

Ik ben gecertificeerd coach Beelddenken. Speciaal gericht op Voortgezet Onderwijs.
Zowel voor “ik leer anders”als voor “rechts inhalen”.

observatielijst : herken de beelddenker in de klas